Gala Comunității Gălățene

5 Decembrie 2019

  1. Descrierea competiției

  Competiția Gala Comunității Gălățene este dedicată activității comunității locale. Gala este un eveniment de recunoaștere și stimulare a responsabilității sociale din comunitatea gălățeană.

  Evenimentul aduce un plus de vizibilitate celor mai bune inițiative civice, programe ale sectorului non-guvernamental sau ale companiilor locale.

  Participanții care pot depune aplicații sunt: asociații, fundații, federații, grupuri de inițiativă și persoane fizice, care activează pe teritoriul României sau în afara acestuia.

   

  1. Descrierea categoriilor

  ONG start bun

  Cu toții știm o tânără organizație care abia s-a înființat și a cărei implicare a marcat comunitatea din care face parte, prin proiectele dezvoltate. La această categorie puteți nominaliza toate acele organizații non-profit sau grupuri de inițiativă care nu sunt deocamdată ONG-uri, însă care au avut un impact reprezentativ în comunitate în primii 3 ani de la înființare.

  Criterii:

  • Au mobilizat mulți oameni/resurse față de capacitatea organizației (resurse însemnând: voluntari -nr de voluntari, rata de retenție a lor, echipa de proiect, resurse de bani și parteneriate cu diverși parteneri) (20% pondere)
  • Obiectul activității are în vedere o problemă importantă a comunității și obstacolele sau problemele sunt profunde, multiple; (15% pondere)
  • Poveștile de schimbare pozitivă la nivelul oamenilor implicați (beneficiari direcți și indirecți) sunt semnificative (fie raportat la numărul de beneficiari, la creșterea calității vieții sau a gradului de conștientizare) (20% pondere)
  • pro-activitate (număr de acțiuni întreprinse în comunitate, prezența în comunitate, implicarea și activarea persoanelor implicate) (20% pondere)
  • Popularitate – votul publicului (25% pondere)

  ONG Putere

  Această categorie se adresează îndeosebi tuturor organizațiilor non-profit care au produs un impact major și vizibil în comunitatea din care fac parte, prin proiectele pe care le-au coordonat.

  Criterii:

  • Schimbarea produsă vs problema identificată. Raportat la misiunea și obiectivele ONG-ului, în ce măsură a adus schimbare în comunitate (pondere 20%)
  • Numărul de beneficiari ai soluției (grup de beneficiari dintr-o comunitate locală, județeană sau națională) – (pondere 20%)
  • Schimbarea implementată sistemic – au creat mecanisme sau programe care se desfășoară pe o perioadă mai largă de timp, pot fi replicabile sau continua și după încheierea proiectelor (pondere 15%)
  • Capacitatea de mobilizare a resurselor din comunitate (poate fi printr-o campanie de fundraising din comunitate, fonduri atrase europene raportate la rezolvarea unei probleme identificate în comunitate) (pondere 20%)
  • Popularitate – votul publicului (pondere 25%)

   

  Lider Voluntar

  Considerăm că întreaga comunitate este câștigătoare în urma fie și a celui mai mic gest de implicare! Cunoști și tu acea persoană care s-a implicat ca voluntar la cel puțin un proiect în Galați? Căutăm voluntarul care a avut suficientă energie încât să participe la mai multe, dăruindu-și din timpul său pentru a se asigura de buna desfășurare a acestora. Ne dorim să-i mulțumim celui care a reușit să lumineze comunitatea, care a donat, s-a implicat, a intervenit, a avut o reacție, celui căruia i-a păsat și care a molipsit și pe cei din jurul său cu energie.

  Criterii:

  • Dedicarea pentru voluntariat: numărul de ore de voluntariat (acestea vor fi validate de documentele justificative dacă ele sunt solicitate de către juriu), numărul proiectelor sau evenimentelor în care s-a implicat și amploarea lor (20% pondere)
  • Rolul pe care l-a avut în voluntariat – a fost un actor cheie, coordonator, lider, team-player, etc. (30% pondere)
  • Schimbarea produsă și impactul activității voluntarului la nivelul comunității sau a proiectului(25% pondere)
  • Popularitate – votul publicului (25% pondere)

  Gălățean de acasă

  La această categorie recunoaștem o inițiativă venită din partea unei persoane fizice din Județul Galați care a ales să se implice. A observat o zonă în care a intervenit, a acționat, iar rezultatele le-am putut vedea cu toții.

  Criterii:

  • Activ în comunitate (voluntar, lider, implicat, donator, etc) (pondere 25%)
  • Integritate – este un model profesional pentru ceilalți, este un expert care aduce o schimbare în societate, un inovator (pondere 25%)
  • Ambasador în comunitate – este un reper al binelui în comunitate (pondere 25%)
  • Popularitate – votul publicului (pondere 25%)


  Gălățean diasporean

  Ne dorim să premiem acea persoană fizică care deși s-a mutat în alt oraș din România sau în altă țară, nu a uitat de unde a plecat și se implică frecvent în rezolvarea unor probleme de acasă si/sau care face o diferenta în comunitatea în care se afla.

  Criterii:

  • Ambasador al României (Galați) – vizibilitatea creată a orașului Galați în diaspora (pondere 15%)
  • Impactul adus în locul în care locuiește în momentul de față (a făcut ceva pentru românii de acolo, a format o comunitate, este un lider de opinie sau a fondat o antrepriză care lucrează sau folosește românilor din diaspora) (pondere 25%)
  • Implicarea acasă prin resursele mobilizate (bani, oameni, experți, etc) pentru crearea unui impact în comunitatea locală (pondere 20%)
  • În ce măsură a rezolvat o problemă din comunitate (de acolo sau de acasă) (pondere 15%)
  • Popularitate – votul publicului (pondere 25%)


  Responsabilitate Socială Corporatistă

  La această categorie se încadrează firmele ce investesc în proiectele sau programele din Galați care merită recunoștința noastră și care schimba imaginea comunității din care fac parte.

  Aici puteți nominaliza compania, prezentă în comunitatea gălățeană, care a susținut cel mai bun proiect sau program ce a avut ca scop responsabilitatea socială a cetățenilor

  Criterii:

  • Eficiența: suma investită în raport cu problema și rezultatele proiectului (pondere 25%)
  • Sprijinul oferit este în concordanță cu dimensiunea și necesitatea schimbării (pondere 15%)
  • Sponsorizarea permite organizației să atragă noi resurse (10% pondere)
  • Schimbarea este profundă la nivelul problemei identificate – este o intervenție sustenabilă  (pondere 25%)
  • Popularitate – votul publicului (pondere 25%)

   

  Super campanie de fundraising

  Premiem organizația cu cea mai de succes campanie de strângere de fonduri, prin care a reușit să își ducă la bun sfârșit toate proiectele propuse.

  Criterii:

  • resurse mobilizate vs resursele organizației – ce resurse a avut în desfășurarea campaniei, de bani, oameni sau instrumente (pondere 25%)
  • schimbarea este durabilă – rezultatele în urma campaniei au produs o schimbare la nivelul beneficiarilor, comunității pe termen mediu și lung (pondere 15%)
  • schimbarea adusă la nivelul problemei identificate – ce au reușit să rezolve pentru cauza propusă (pondere 15%)
  • resursele atrase (bani, mobilizare și activare de resurse, parteneri) (pondere 20%)
  • popularitate – votul publicului (pondere 25%)

   

  Fundraiser campion

  Toate organizațiile folosesc un fundraiser, un erou ascuns în spatele cifrelor, rapoartelor, campaniilor de comunicare, etc. Al tău care este?

  • Disponibilitate pentru a strânge fonduri – este voluntar ? este disponibil și are experiență în astfel de acțiuni? (pondere 25%)
  • Integritate și versatilitate – persoana este un exemplu de urmat, este o persoană populară, un profesionist, un om cu multe referințe pozitive și generos, este inventiv sau creativ în metoda aleasă de strângere de fonduri? (pondere 15%)
  • Schimbarea adusă la nivelul problemei identificate – în ce proporție a reușit să rezolve problema raportat la nevoia campaniei de fundraising, cum a influențat acțiunile sale rezolvarea problemei (pondere 15%)
  • Resursele atrase (bani, activare de oameni voluntari, parteneri, sponsori, oportunități pentru cauză sau organizație) (pondere 20%
  • Popularitate – votul publicului (pondere 25%)

   

  Premiul juriului

  Criterii:

  • Creativitate (pondere 25%)
  • Inovație (pondere 25%)
  • replicabil (dacă este vorba de un proiect, campanie de fundraising, etc) sau potențial de dezvoltare (dacă este vorba despre voluntar, coordonator de proiect, etc) (pondere 25%)
  • popularitate – vizibilitate în comunitate (presă, online, etc) (pondere 25%)

   

  Premiul de popularitate

  Criterii:

  • popularitate – votul publicului (pondere 100%)

   

  1. Eligibilitatea proiectelor

  Sunt eligibile proiectele care au desfășurat activități în perioada: 1 Ianuarie 2018 – 30 Septembrie 2019, având rezultate cuantificabile și demonstrabile.

  NU sunt eligibile:

  • proiectele sau programele care au ca inițiator principal o instituție de stat;
  • aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român;
  • proiectele care sunt înființate de partide politice;
  • proiectele care finanțează partide politice.

  Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație, care are în board, în echipa de conducere sau a fost înființată de către un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la una din secțiunile jurizate direct de membru respectiv.

  Membrul juriului care este co-inițiator al unor proiecte înscrise în categoria pe care o jurizează sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (și ca voluntar) are obligația de a se abține de la votarea propriilor proiecte.

   

  1. Nominalizări

   1. Cine poate fi nominalizat?

  Firmele, organizațiile non-profit sau persoanele fizice care:

  • Au desfășurat programe active de implicare în comunitate în perioada: 1 Ianuarie 2018 – 30 Septembrie 2019;
  • au oferit donații sau sponsorizări financiare sau în natură;
  • au avut o contribuție individuală remarcabilă prin mobilizarea altor oameni, instituții și resurse, s-au remarcat ca lideri în campanii de atragere de fonduri, voluntariat sau implicare socială;
  • au desfășurat programe de strângere de fonduri în Galați în beneficiul unei organizații sau cauze.

  Sunt încurajate, de asemenea, nominalizările unor companii, programe sau persoane fizice făcute de orice terță parte, cu condiția ca aceasta să nu fie un partid politic sau o persoană cu funcții politice.

  NU POT DEPUNE NOMINALIZĂRI sau FI NOMINALIZATE companii sau organizații care au statutul de organizator, partener, sponsor sau finanțator al Galei și acele organizații sau companii cu care membrii Juriului Galei sunt afiliați oficial în Consiliul Director sau angajați.

  Vă încurajăm să ne povestiți, într-unul dintre formularele pe care în considerați adecvat, propria inițiativă și activitate de mobilizare de resurse pentru schimbări în bine în comunitate, AUTONOMINALIZĂRILE având aceeași valoare în fața juriului ca și nominalizările înscrise de alte persoane.

  1. Cum se fac nominalizările?

  Nominalizările se fac prin înscrierea proiectului exclusiv online pe www.galacomunitatiigalatene.ro

  Prin înscrierea/nominalizarea unui proiect, participanții sunt de acord că:

  • programul nominalizat s-a derulat respectând condițiile legale și în perioada menționată (1 Ianuarie 2018 – 30 Septembrie 2019);
  • proiectele sunt votate de comunitate și jurizate de un comitet de jurizare. Proporția votului online este de 25%;
  • organizatorii își rezervă dreptul de a schimba încadrarea nominalizărilor primite la alte categorii, pentru a asigura o cât mai bună reflectare a valorii aplicanților.

  Nominalizările pot fi înscrise pe www.galacomunitatiigalatene.ro până la data de 18 Noiembrie 2019, ora 23:59. Orice nominalizare înscrisă ulterior nu va fi luată în considerare decât în condițiile unui anunț din partea organizatorilor Galei legat de prelungirea datei de aplicare.

   

  1. Înscrierea

  Înscrierile se desfășoară în perioada 23 Octombrie – 18 Noiembrie 2019, ora 23:59. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul în care apar anumite probleme tehnice, care împiedică participanții să finalizeze înscrierile deja începute. După încheierea perioadei de înscriere, odată cu începerea procesului de jurizare, toate proiectele vor fi afișate pe site-ul Galei Comunității Gălățene: www.galacomunitatiigalatene.ro

  Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie proiectele. Juriul și organizatorii au dreptul de a reîncadra proiectele înscrise, în cazul în care secțiunea propusă de un aplicant nu este cea potrivită.

  Înscrierea proiectelor se face exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului de înscriere. Acesta poate fi accesat pe website-ul www.galacomunitatiigalatene.ro, din secțiunea Nominalizează, DOAR în perioada dedicată înscrierilor.

  La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

  Acceptarea/aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a Galei Comunității Gălățene prin trimiterea unui mesaj electronic de validare (e-mail) atât către persoana nominalizată, cât și către persoana nominalizatoare, până la data de 18 Noiembrie 2019, ora 23:59 inclusiv.

   

  1. Jurizarea

  Proiectele vor fi jurizate de reprezentanți ai societății civile și a sectorului non-guvernamental gălățean, manageri din diverse domenii de activitate, jurnaliști, profesori, bloggeri, etc.

  Evaluarea proiectelor înscrise în cadrul Galei, ediția 2019, se va desfășura online prin vot realizat integral online pe baza propunerilor din partea comunității. Votul juriului va conta în proporție de 75%. Acesta va evalua și nota proiectele din cadrul fiecărei secțiuni, stabilindu-se astfel ierarhia categoriilor și a premiilor din cadrul acestora.

  Metodologie jurizare

  Aplicațiile depuse până în data de 18 Noiembrie 2019, ora 23:59 urmează să intre în competiția finală. Voturile comunității, în proporție de 25%, alături de voturile juriului, vor stabili câștigătorii evenimentului. Punctajul acordat de juriu se va încadra pe o scală de la 1 la 5, pe fiecare criteriu. Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute la fiecare criteriu.

  Sugestia noastră este ca fiecare vot să fie acordat în funcție de:

  • RELEVANȚĂ: gradul în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme identificate în comunitate. Obiectivele proiectului oferă răspunsuri și soluții nevoilor identificate?
  • EFICACITATE: gradul în care proiectul și-a atins obiectivele. Acestea și rezultatele proiectului trebuie să fie SMART (Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant, încadrat în Timp), atinse și îndeplinite.
  • COERENȚĂ: corespondența dintre: nevoi identificate – obiective – activități – resurse – rezultate
  • IMPACT: rezultatele unui proiect, schimbările generate pe termen mediu sau lung, efectele pozitive pe care le-a adus. Ce schimbări au fost generate de activitățile proiectului, ce este diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor factori?

   

  1. Drepturi și obligații

  Organizatorii își rezervă dreptul față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale evenimentului: numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

  Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.

  Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere. Proiectele înscrise rămân în proprietatea aplicanților.