Gala Comunității Gălățene

28 Noiembrie 2017

 • Descrierea competiției

Competiția anuală Gala Comunității Gălățene este dedicată activității comunității locale. Gala este un eveniment recunoastere si stimuare a responsabilitatii sociale in comunitatea gălățeană.

Evenimentul aduce un plus de vizibilitate celor mai bune initiațive civice, programe ale sectorului non-guvernamental sau ale companiilor locale.

Participanții care pot depune aplicații sunt: asociații, fundații, federații, grupuri de inițiativă și persoane fizice, care activează pe teritoriul României sau în afara acestuia sau pentru beneficiari de naționalitate română.

 

 • Descrierea categoriilor

Campanie de strângere de fonduri

Premiem organizația cu cea mai de succes campanie de strângere fonduri, prin care a reușit să își ducă la bun sfârșit toate proiectele propuse.

Colegul implicat

Colegul implicat este acel coleg de muncă (din companie, firmă etc.) care ne-a convins să ne implicăm în susținerea unui proiect din comunitatea gălățeană, fie donând bani, fie cel care ne-a convins să redirecționăm 2% către o organizație din Galați.

Companie implicată în comunitate

La această categorie se încadrează firmele ce investesc  în proiectele sau programele din Galați care merită recunoștința noastră și care schimbă imaginea comunității din care fac parte.

Coordonatorul de voluntari

Fiecare dintre noi, organizații non-profit, avem acea persoană pe care ne bazăm când avem de organizat evenimente, acea persoană responsabilă cu voluntarii, de la selecția lor până la instruirea și managementul acestora.

Cu și despre tineri

La această categorie premiem organizații care au avut proiecte cvu adresabilitate către tineri sau care au fost gândite și manageriate de tineri.

Fundaraiser profesionist sau amator

Toate organizațiile folosesc un fundraiser, fie el profesionist sau amator, un erou ascuns în spatele cifrelor, rapoartelor, campaniilor de comunicare etc. Al tău care e?

Impact în comunitate

Această categorie se adresează îndeosebi tuturor organizațiilor non-profit care au produs un impact major și vizibil în comunitatea din care fac parte, prin proiectele pe care le-au coordonat.

Intervenție comunitară

La această categorie recunoaștem o inițiativă venită din partea unei persoane fizice care a ales să se implice. A observat o zonă în care a intervenit, a acționat, iar rezultatele le-am putut vedea cu toții!

Istoria și cultura Galaților

Categoria aceasta are ca scop nominalizarea tuturor organizațiilor non-profit care s-au ocupat de promovarea istoriei și culturii locale și care merită aprecierea noastră pentru impactul activităților realizate.

La început de drum

Cu toții știm o tânără organizație care abia s-a înființat și a cărei implicare a marcat comunitatea din care face parte, prin proiectele dezvoltate. La această categorie puteți nominaliza toate acele organizații non-profit sau grupuri de inițiativă care nu sunt deocamdată ONG-uri, însă care au avut un impact reprezentativ în comunitate în primul an de la înființare.

Responsabilitate socială

Aici puteți nominaliza compania, prezentă în comunitatea gălățeană, care a susținut cel mai bun proiect sau program ce a avut ca scop responsabilitatea socială a cetățenilor.

Voluntarul anului

Considerăm că întreaga comunitate este câștigătoare în urma fie și a celui mai mic gest de implicare! Cunoști și tu acea persoană care a voluntariat cel puțin un proiect în Galați? Căutăm voluntarul anului care a avut suficientă energie încât să participe la mai multe, dăruindu-și din timpul său pentru a se asigura de buna desfășurare a acestora. În această primă ediție mulțumim celui care a donat, s-a implicat, a intervenit, a avut o reacție, celui căruia i-a păsat și care a molipsit și pe cei din jurul său cu energie!

 

 • Eligibilitatea proiectelor

 

Sunt eligibile proiectele care au desfășurat activități în perioada: 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017, având rezultate cuantificabile și demonstrabile.

NU sunt eligibile:

 • proiectele sau programele care au ca inițiator principal o instituție de stat;
 • aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român;
 • proiectele care sunt înființate de partide politice;
 • proiectele care finanțează partide politice.

Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație, care are în board, în echipa de conducere sau a fost înființată de către un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la una din secțiunile jurizate direct de membrul respectiv.

Membrul juriului care este co-inițiator al unor proiecte înscrise în categoria pe care o jurizează sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (și ca voluntar) are obligația de a se abține de la votarea propriilor proiecte.

 

 • Nominalizări

 

1: Cine poate fi nominalizat?

Firmele, organizațiile non-profit sau persoanele fizice care:

 • au desfășurat programe active de implicare în comunitate în perioada: 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017;
  •    au oferit donații sau sponsorizări financiare sau în natură;
  •    au avut o contribuție individuală remarcabilă prin mobilizarea altor oameni, instituții și resurse, s-au remarcat ca lideri în campanii de atragere de fonduri, voluntariat sau implicare socială;
  •    au desfășurat programe de strangere de fonduri în Galați în beneficiul unei organizaţii sau cauze.

Sunt încurajate, de asemenea, nominalizările unor companii, programe sau persoane fizice făcute de orice terță parte, cu condiția ca aceasta să nu fie un partid politic sau o persoană cu funcții politice.

NU POT DEPUNE NOMINALIZĂRI sau FI NOMINALIZATE companii sau organizații care au statutul de organizator, partener, sponsor sau finanțator al Galei și acele organizații sau companii cu care membrii Juriului Galei sunt afiliați oficial în Consiliul Director sau angajați.

Vă încurajăm să ne povestiți, într-unul dintre formularele pe care îl considerați adecvat, propria inițiativă și activitate de mobilizare de resurse pentru schimbări în bine în comunitate, AUTONOMINALIZĂRILE având aceeași valoare în fața juriului ca și nominalizările înscrise de alte persoane.

2: Cum se fac nominalizările?

Nominalizările se fac prin înscrierea proiectului exclusiv online pe www.galacomunitatiigalatene.ro.

Prin înscrierea/ nominalizarea unui proiect, participanții sunt de acord că:
•    programul nominalizat s-a derulat respectând condițiile legale și în perioada menționată anual (1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017);
•    proiectele sunt votate de comunitate și jurizate de un comitet de jurizare. Proporția votului online este de 50%;
•    organizatorii își rezervă dreptul de a schimba încadrarea nominalizărilor primite la alte categorii, pentru a asigura o cât mai bună reflectare a valorii aplicațiilor.

Nominalizările pot fi înscrise pe www.galacomunitatiigalatene.ro până la data de 9 octombrie 2017, ora 23:59. Orice nominalizări înscrise ulterior nu vor fi luate în considerare decât în condițiile unui anunț din partea organizatorilor Galei legat de prelungirea datei de aplicare.

 

 •  Înscrierea

 

Înscrieriile se desfășoară în perioada 4 septembrie – 9 octombrie 2017, ora 23.59. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul în care apar anumite probleme tehnice, care împiedică participanții să finalizeze înscrierile deja începute. După încheierea perioadei de înscriere, odată cu începerea procesului de jurizare, toate proiectele vor fi afișate pe site-ul Galei Comunității Gălățene: www.galacomunitatiigalatene.ro .

Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie proiectele. Juriul și organizatorii au dreptul de a reîncadra proiectele înscrise, în cazul în care secțiunea propusă de un aplicant nu este cea potrivită.

Înscrierea proiectelor se face exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului de înscriere. Acesta poate fi accesat pe website-ul www.galacomunitatiigalatene.ro, din secțiunea Nominalizează, DOAR în perioada dedicată înscrierilor.

La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

Acceptarea/ aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a Galei Comunității Gălățene prin trimiterea unui mesaj electronic de validare (e-mail) atât către persoana nominalizată, cât și către persoana nominalizatoare, până la data de 16 octombrie 2017, ora 23:59 inclusiv.

 

 • Jurizarea

 

Proiectele vor fi jurizate de reprezentanți ai societății civile și ai sectorului non-guvernamental gălățean, manageri din diverse domenii de activitate, jurnaliști, profesori, bloggeri.

Evaluarea proiectelor înscrise în cadrul Galei, ediția 2017, se va desfășura online prin vot realizat integral online pe baza propunerilor din partea comunității. Votul juriului va conta în proporție de 50%. Acesta va evalua și nota proiectele din cadrul fiecărei secțiuni, stabilindu-se astfel ierarhia categoriilor și a premiilor din cadrul acestora.

Metodologie jurizare

Aplicațiile depuse până în data de 9 octombrie 2017, ora 23:59 urmează să intre în competiția finală. Voturile comunității, în proporție de 50%, alături de voturile juriului, vor stabili câștigătorii evenimentului. Punctajul acordat de juriu se va încadra pe o scală de la 1 la 5, pe fiecare criteriu. Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute la fiecare criteriu.

Sugestia noastră este ca fiecare vot să fie acordat în funcție de:

Relevanță = gradul în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme identificate în  comunitat. Obiectivele proiectului oferă răspunsuri și soluții nevoilor identificate?

Eficacitate = gradul in care proiectul și-a atins obiectivele. Obiectivele și rezultatele proiectului trebuie să fie SMART (Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant, încadrat în Timp), atinse și îndeplinite.

Coerență = corespondența dintre: nevoi identificate – obiective – activități – resurse – rezultate.

Impact = rezultatele unui proiect, schimbările generate pe termen mediu sau lung, efectele pozitive pe care le-a adus. Ce schimbări au fost generate de activitățile proiectului, ce este diferit ca urmare a implementării acestuia și nu ca urmare a altor factori?

 

 • Drepturi și obligații

 

Organizatorii își rezervă dreptul față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale evenimentului: numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.

Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere. Proiectele înscrise rămân în proprietatea aplicanților.